Alt om bowls

 

Bowls er kugler, der er tungere i den side, der bærer fabrikantens logo. Herved vil en bowl under løbet kurve mod den tunge side og således kunne ramme jack'en uden at berøre blokken, en tværstillet forhindring på banen.
 
 
Bowls kan spilles med to hold med mellem en og fire deltagere på hvert hold. Alle spillere får samme antal bowls, der særkendes på farve, mønster eller mærke.
Hvert hold starter med de første på på pointlisten, der er lavet ved computerudtrækning. Det hold, der skal starte, anbringer den lille kugle kaldet jack vilkårligt på den hvide midterlinie nær banens ende.
 
 
Den første spiller på det begyndende hold spiller sin første bowl så tæt som muligt til jack'en. Herefter spiller den første spiller fra det andet hold sin bowl.
Første spiller på første hold spiller så sin anden bowl og derefter første spiller fra det andet hold, indtil sidste bowl er spillet.
 
Herefter spiller første holds anden spiller skiftevis med det andet holds anden spiller på samme måde, indtil alle spillere har spillet alle deres bowls. Hermed er runden færdig. Spillerækkefølgen skal holdes under hele spillet. Fodmåtten anbringes midt på banens forkant og således, at måttens korte side følger banens korte side. Spilleren skal spille sin bowl med fødderne indenfor fod måttens sidelinier og en fod på fod måtten, da der ellers dømmes fodfejl og den pågældende bowl erklæres ude og skal fjernes fra banen.
 
Bowls må aldrig kastes men skal trilles og spilles indenfor de to linier på hver side af fod måtten. Når en runde er færdig, giver alle de bowls der ikke er ude, og som et hold har nærmere jack'en end det andet holds nærmeste bowl, et point hver.
Bowls er ude hvis de triller uden for banen eller ikke når frem over grænsen, den hvide tværstreg før jack'en. Har bowl'en ramt blokken eller er den gået i grøften er den ude.
Er der dømt fodfejl er den ligeledes ude. Bowls der er ude skal fjernes fra banen, så snart de ligger stille. Rammes jack'en af en bowl men forbliver på banen, fortsætter spillet mod jack'en i dens nye position og point tællingen regnes fra jack'ens endelige placering.
Hvis jack'en spilles ud af banen, placeres den på den hvide prik i den side den bliver spillet ud. Bowls, der rammes af andre bowls men forbliver på banen, er i spil. Rammer den spillede bowl jack'en, mærkes den med kridt og forbliver i spil, selvom den ender i grøften.
 
En spiller der ønsker at vurdere kuglernes placering før han afgiver sin kugle, skal lægge denne fra sig inden han passerer grænsen.
 
Lyder det indviklet? Kom og se hvor enkelt det er….

 

Stævne Tvis Centret september 2013

 
 
Birte Ahle